Σεμινάριο Μετά-Ανάλυσης

Παράλληλα με το 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής θα διοργανωθεί το σεμινάριο  με τίτλο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗΣ.

Το σεμινάριο 5 ωρών απευθύνεται σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες καθώς και σε ερευνητές που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τα μοντέλα μέτα-ανάλυσης και να είναι σε θέση να διεξάγουν τις αντίστοιχες αναλύσεις και να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα.

Περισσότερες πληροφορίες για την ερευνητική ομάδα που διοργανώνει το σεμινάριο στον ιστότοπο http://esm.uoi.gr/ ενώ πληροφορίες για το σεμινάριο εδώ.

Ελάχιστο πλήθος συμμετοχών για την πραγματοποίηση του σεμιναρίου: 10 συμμετοχές

Κόστος συμμετοχής: 15 Ευρώ (για φοιτητές), 25 Ευρώ (για μη φοιτητές)

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν σε κάποιο από τα Σεμινάρια, θα πρέπει να έχουν αποστείλει συμπληρωμένη τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   στο secretariat@esi-stat.gr μέχρι 15/05/2019.

Close Menu