Προσκεκλημένοι Ομιλητές

Γεώργιος Δονάτος, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Γεώργιος Χάλκος, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Φοίβη Κουντούρη, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.

Close Menu