Σημαντικές ημερομηνίες

Έναρξη εγγραφών:30/1/2019
Έναρξη υποβολής εργασιών:30/1/2019
Λήξη υποβολής αιτήσεων για τις «Ειδικές Συνεδρίες» και «Σεμινάρια»:30/3/2019
Παράταση υποβολής περιλήψεων-νέα ημερομηνίας λήξης.  Αλλαγή κόστους συμμετοχής:05/05/2019
Ανακοίνωση Τελικού Προγράμματος:15/5/2019
Διεξαγωγή Συνεδρίου:30/5/2019 έως 1/6/2019
Close Menu