Εγγραφή

Για συμμετοχή στο Συνέδριο, απαιτείται να γίνει εγγραφή, μέχρι 5 Μαίου2019 ως εξής:

  1. Σε περίπτωση συμμετοχής στο συνέδριο χωρίς παρουσίαση εργασίας , αφού πρώτα διαβάσετε τις πληροφορίες που ακολουθούν, συμπληρώνετε την  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ και στέλνετε το δικαίωμα συμμετοχής (αποδεικτικό κατάθεσης) με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretariat@esi-stat.gr ή το προσκομίζετε στη Γραμματεία του Συνεδρίου. Σημείωση: σε περίπτωση συμπλήρωσης της δήλωσης συμμετοχής μετά την Κυριακή 5 Μαΐου 2019 θα υπάρξει επιβάρυνση του δικαιώματος σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.
 

2. Σε περίπτωση συμμετοχής στο συνέδριο με παρουσίαση εργασίας (αφού πρώτα δείτε και συμβουλευτείτε το πεδίο ΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ  και διαβάσετε τις πληροφορίες που ακολουθούν)

 

ΣυμμετέχωνΈως 05/05/2019Μετά τις 05/05/2019
Μέλος του ΕΣΙ110€140€
Μη Μέλος του ΕΣΙ130€160€
Φοιτητές (Προπτυχιακοί, Μεταπτυχιακοί, Υποψήφιοι Διδάκτορες)50€50€
Συνοδεύον Μέλος50€50€

Δικαίωμα Συμμετοχής

Το δικαίωμα συμμετοχής καλύπτει μεταξύ άλλων τη συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου και το επίσημο δείπνο που θα πραγματοποιηθεί. Το δικαίωμα συμμετοχής μπορεί να καταβληθεί είτε ταχυδρομικώς στα γραφεία του Ε.Σ.Ι. είτε με επιταγή στο όνομα του Ε.Σ.Ι. είτε με κατάθεση στο λογαριασμό του E.Σ.Ι.:

Εθνική Τράπεζα: 

  • Αρ. Λογ.: 116-48005590
  • ΙΒΑΝ: GR 17 0110 1160 0000 1164 8005 590

Τράπεζα Πειραιώς: 

  • Αρ.Λογ: 5029-068524-853
  • IBAN: GR12 0172 0290 0050 2906 8524 853

Παρακαλείστε να αποστείλετε το δικαίωμα συμμετοχής (αποδεικτικό κατάθεσης) με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretariat@esistat.grΤο δικαίωμα συμμετοχής μπορεί επίσης να καταβληθεί και την ημέρα εγγραφής στο συνέδριο (αλλά με την επιβάρυνση). Εν τούτοις, προτείνεται η εγγραφή να γίνει πριν την καταληκτική ημερομηνία προκειμένου να γίνει σωστά ο προγραμματισμός των κοινωνικών εκδηλώσεων. (Σε διαφορετική περίπτωση είναι πιθανό το ενδεχόμενο όσοι έχουν καθυστερήσει να μην έχουν τελικά τη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτές).

Close Menu