Περιλήψεις

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε τον Τόμο των Περιλήψεων και το Πρόγραμμα του Συνεδρίου. Ο Τόμος των Περιλήψεων είναι χορηγία των Εκδόσεων Προπομπός στον οποίο παραχωρήθηκαν τα δικαιώματα για την έκδοσή του. 

ΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.

Close Menu