Πρόσκληση Διεξαγωγής Ειδικών Συνεδριών-Σεμιναρίων

Η Οργανωτική Επιτροπή του 32ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής προσκαλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τα εξής:

– Ειδικές Συνεδρίες (Special Sessions): Κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει (α) τον τίτλο της συνεδρίας, (β) μία σύντομη περιγραφή της συνεδρίας και (γ) μία λίστα πιθανών ομιλητών. Κάθε συνεδρία περιλαμβάνει συνήθως τέσσερις εργασίες. Η επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου θα δώσει προτεραιότητα σε ειδικές συνεδρίες που θα διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο του προγράμματος, σε συνεδρίες που δίνουν έμφαση σε νέες ιδέες και προσεγγίσεις καθώς και σε εφαρμογές της στατιστικής σε σημαντικά προβλήματα ειδικού ενδιαφέροντος. Στα κριτήρια επιλογής θα συνυπολογιστούν η επιστημονική ποιότητα/αρτιότητα καθώς και η συνάφεια με τα θέματα του συνεδρίου. Κατόπιν της αποδοχής της πρότασης, ο κάθε προτείνων της συνεδρίας θα είναι υπεύθυνος για τη συνεδρία του (συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των τεσσάρων εργασιών για παρουσίαση στη συνεδρία) και θα είναι ο προεδρεύων. Προτάσεις γίνονται δεκτές από 30 Ιανουαρίου 2019 έως και 30 Μαρτίου 2019 στο secretariat@esi-stat.gr.

– ΣεμινάριαΚάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει (α) τον τίτλο του Σεμιναρίου (β) μία σύντομη περιγραφή του θέματος που θα παρουσιαστεί, (γ) το σύνολο των ωρών και (δ) σύντομο βιογραφικό του διδάσκοντα/των διδασκόντων. Διευκρινίσεις και πληροφορίες για παρουσιάσεις  σεμιναρίων θα παρέχονται κατόπιν επικοινωνίας μέσω του τηλεφωνικού αριθμού και του email του ΕΣΙ. Προτάσεις οργάνωσης σεμιναρίων γίνονται δεκτές από 30 Ιανουαρίου 2019 έως και 30 Μαρτίου 2019 στο secretariat@esi-stat.gr.

Close Menu