Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών

Προθεσμία 

Η προθεσμία υποβολής των περιλήψεων είναι η 30η Απριλίου 2019.  Οι περιλήψεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά σε μορφή Word με όνομα Template_abstract_epitheto ακολουθώντας τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Close Menu